Kinderen OUDERS ZINGEN

Kinderen Ouders Zingen 2020

De laatste editie

Gedurende drie schooljaren was Brede school het Zand, bestaande uit OBS het Zand en Montessorischool Arcade, het ‘thuis’ van KOZ. 

Ieder seizoen zochten wij de samenwerking met een musicus die ons werk met kennis over een andere muziekcultuur verrijkte en met ons de KOZ liedjes componeerde. Dit laatste seizoen was dit musicus en componist Haytham Safia. Het KOZ lied van 2020 De Wereld om je heen kreeg in dit schooljaar een extra betekenis. We bedanken de musici en vooral Haytham Safia. die dit lied vol hoop en energie componeerde!

Hieronder delen wij de inhoud van dit bijzondere laatste schooljaar van het KOZ project waar wij met z’n allen leerden hoe we met de corona maatregelen toch samen konden zingen.
 
Als u vragen heeft over KOZ, neem dan graag contact op met Vocal Statements.

… ga mee en hoor de wereld om je heen …

Bijzondere afsluiting van KOZ

Het laatste jaar van onze driejarige samenwerking met OBS Het Zand en Montessorischool Arcade was er één om niet gauw te vergeten. We waren terechtgekomen in een totaal nieuwe situatie: de coronacrisis, de lockdown, het zoeken naar nieuwe digitale contact mogelijkheden om toch via zang en stem met elkaar verbonden te zijn…

Binnen de beperkingen van de RIVM-maatregelen zijn we de uitdaging aangegaan om onze creativiteit de vrije loop te laten en een passende afsluiting van het KOZ-project te vinden. En dat is gelukt! Waar we vorig jaar nog met meer dan duizend kinderen en ouders op het schoolplein konden zingen, hebben we nu met hen samen een videoclip gemaakt die je hieronder kunt bekijken. Centraal staat het door Haytham Safia gecomponeerde KOZ-lied ‘De wereld om je heen.’ Drie dagen lang stonden de KOZ-docenten en -musici met mobiele opnamestudio’s op het schoolplein om zoveel mogelijk kinderen en ouders het lied in te laten zingen. Daarnaast maakten de kinderen tekeningen van hun gezin om te laten zien met wie zij samen voor elkaar en de natuur om hen heen willen zorgen. Onder een stralende zon hebben we samen met veel plezier aan dit verhaal gewerkt.

Veel dank aan iedereen die heeft meegezongen, meegewerkt en meegetekend!

Bekijk hieronder de ‘making of’:

Een gesprek met Hanne van de Vrie

Muzikaal leider van Kinderen Ouders Zingen over KOZ tijdens de coronapandemie

Een gesprek met Hanne van de Vrie, muzikaal leider van Kinderen Ouders Zingen (KOZ), over KOZ tijdens de coronapandemie

 

Als we Hanne spreken zijn de scholen dicht en zitten de kinderen van onze partnerscholen nog thuis. “Voor ons was dit, zoals voor vele anderen, een compleet nieuwe situatie. Op verzoek van de scholen hebben we samen met hen en onze KOZ-docenten nagedacht over hoe we toch met de kinderen en hun ouders in contact zouden kunnen blijven. De scholen gaven zelf weinig live online lessen en het werd snel duidelijk dat samen online musiceren geen optie was.”

 

Maar wat kon dan wel? “We kwamen op het idee om online lessen te maken voor de onder-, midden- en bovenbouw. Als uitgangspunt hiervoor namen we het KOZ-lied De Wereld om je heen van dit jaar, dat we samen met musicus Haytham Safia voor dit schooljaar hebben gecomponeerd. Het eindresultaat was een reeks van drie lessen voor elke groep. Binnen de drie lessen leren onze KOZ-docenten de kinderen én ouders (of ander persoon in het huishouden) het hele lied aan. Elke les bestaat uit een speelse warming-up van je lijf en je stem, het aanleren van een deel van het lied en het samen zingen. Soms zijn er ook kleine opdrachten aan de lessen verbonden, bijvoorbeeld om een natuurkunstwerk te maken.”

 

Dit online werken kan volgens Hanne nooit het live musiceren en communiceren met een groep vervangen. “Ik heb in deze periode weer heel duidelijk gevoeld waarom ik dit beroep heb gekozen: om met andere mensen en hun stemmen in een gedeelde ruimte te werken en je letterlijk en figuurlijk met de ander af te stemmen. Dat kan je niet doen via een beeldscherm. Ik merkte ook dat we nu veel directiever werkten, dat we vertelden wat de leerlingen ‘moesten’ doen. We konden niet reageren op wat de leerlingen en ouders deden of vroegen… het is het meerstemmige samenwerken dat nu wegvalt.”

 

Aan de andere kant ziet Hanne ook een positieve ontwikkeling. “We werden creatief en pedagogisch uitgedaagd, heel praktisch bijvoorbeeld omdat we het digitale lesmateriaal zelf moesten maken en bewerken, maar we moesten vooral veel aandacht besteden aan de inhoudelijke opbouw van de lessen en aan het coachen van onze docenten.” Hanne lacht: “een filmpje is nog veel erger dan zwart op wit, alles is op beeld en onomkeerbaar vastgelegd. Als ik normaal gesproken onze docenten coach hebben we alle ruimte om dingen te bespreken, dan kunnen we direct na afloop een les analyseren en aanpassingen bepalen. Bij de filmpjes wordt er overal een soort vergrootglas op gelegd. Elke noot, elke aarzeling is uitvergroot en wordt vastgelegd. Deze manier van werken vroeg dus ook echt iets anders van onze docenten! Het was een nieuw proces voor ons, dat veel aandacht en afstemming eiste, zowel technisch als inhoudelijk. Dat maakt het des te mooier om te zien hoe onze docenten zich in de loop van dit traject ontwikkeld hebben.”

 

Voor KOZ ziet Hanne nog een bijzondere kans in deze periode. “Wij willen met KOZ zo graag ‘de huiskamer in,’ en dat is op deze manier misschien wel gelukt omdat de kinderen thuis de lessen volgden. Wanneer de lessen aangezet werden vroegen wij ook of papa of mama of iemand anders in het huis wilde meekijken en meedoen. Dat idee vind ik mooi, dat het samen zingen bij sommige families echt thuis is aangekomen.”

Online lessen 2020

De opnamedagen op het schoolplein bouwden inhoudelijk voort op de online lessen die we tijdens de coronacrisis hebben ontwikkeld voor Brede School Het Zand, die ook uitgingen van het lied De wereld om je heen. In de aftermovie hieronder zie je hoe we dit digitale traject hebben vormgegeven:

KOZ LIEDEREN 2020

Hier kunt u de muziek, teksten en de bladmuziek van de liedjes downloaden.

Info over de opnames:

Op de opnames zingen:

Pınar Donmez
Jeffrey Noordijk
Hanne van de Vrie

Haytham Safia – ud en compositie De wereld om je heen
Marianne Noordink – dwarsfluit en Ney
Ege Coskun – gitaar
Peter Sambros – contrabas
Osama Meligi – percussie

Opname audio: Arjan van Asselt

Opname en montage video: Mathieu van den Berk

KOZ Docenten 2020

Pınar Donmez
Nina Faneker
Jeffrey Noordijk
Sil van den Hout

Hanne van de Vrie – artistiek leider

Over het ontstaan van het derde KOZ-lied:
De wereld om je heen

Hanne vertelt:

In de laatste les in het vorige schooljaar hebben de KOZ-docenten alle leerlingen gevraagd wat het onderwerp zou moeten zijn van het derde KOZ-lied: veel leerlingen noemden de natuur en de zorgen om het klimaat.

Vervolgens ben ik met een groep leerlingen uit groep 7 (nu groep 8) van beide scholen verder gaan brainstormen. De leerlingen hadden een duidelijke boodschap: eerst laten horen hoe mooi de natuur is, dan vertellen dat het niet goed gaat met de natuur en als laatste een oproep tot actie. Geïnspireerd door de ideeën van de leerlingen heb ik de tekst geschreven van De Wereld om je heen.

Tijdens het KOZ schoolpleinconcert van vorig jaar werd ik voorgesteld aan Haytham Safia, vader van een leerling van OBS het Zand en een bekende Ud-speler en componist. Haytham was geraakt door KOZ: zoveel mensen die samen zingen en musiceren! We raakten in gesprek over het derde KOZ-lied: hoe zouden we een lied kunnen maken dat veel mensen aanspreekt? Haytham kwam met het idee om melodieën die in verschillende muzikale tradities voorkomen te combineren tot één lied: zo bestaat het nieuwe KOZ-lied uit onder andere Arabische, Spaanse, Armeense en Turkse melodieën.

Naast dit nieuwe KOZ-lied gaan we nog twee liedjes over de natuur zingen: het Nederlandse lied Heijamano over de vier elementen Water, Vuur, Aarde en Lucht en Ly o Lay Ale Loya. Een kort liedje (een zogenaamde traditional) dat veel wordt gezongen door het Sami volk in Noord-Europa en door de American Indians in Noord-Amerika. Vrij vertaald betekent het: 

De sterren nemen je verdriet weg
De bloemen vullen je hart met schoonheid
De hoop zal je tranen drogen
en de stilte zal je sterk maken! 

Net als in het KOZ-lied betekent dit voor mij: als je kijkt naar de dieren en de bomen, als je luistert naar de natuur, dan weet je wat je moet doen om ervoor te zorgen.

Ik hoop jullie te zien en te horen in de klassen, bij de inlooprepetities voor ouders/verzorgers en op het schoolplein!

ARCHIEF

Voor  impressies van de voorgaande jaren van KOZ, kijkt u in ons archief:

Contact

Voor vragen over Kinderen Ouders Zingen kunt u een email sturen naar Vocal Statements:

info@vocalstatements.nl

Volg ons op facebook

Privacy & Cookies

kinderenouderszingen.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Wel kunnen er youtube-marketing-cookies geplaatst worden op uw apparaat bij het afspelen van de filmpjes. kinderenouderszingen.nl neemt de privacy en veiligheid van onze website en de gebruikers serieus en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Heeft u vragen over uw gegevensverwerking en/of -bescherming, neem dan contact op met: zakelijk@operamakers.nl

KOZ wordt mede mogelijk gemaakt door: