Kinderen OUDERS ZINGEN

Kinderen Ouders Zingen &
de Corona-crisis

In verband met de Corona-crisis is – voorlopig tot 1 juni – het project Kinderen Ouders Zingen gestaakt. We wensen eenieder wijsheid en gezondheid toe in deze ongewisse periode.

Op verzoek van de scholen ontwikkelen wij momenteel een online versie van KOZ die bij deze bijzondere tijd past. We houden jullie op de hoogte!

Anthony Heidweiller, artistiek leider Vocal Statements
Saskia van de Ree, zakelijk leider Vocal Statements

… ga mee en hoor de wereld om je heen …

Kinderen Ouders Zingen 2020

Een project van VOCAL STATEMENTS

Het KOZ lied van 2020 krijgt in deze bijzondere tijd die we samen doorleven extra betekenis. We bedanken de musici en vooral Haytham Safia die dit lied vol hoop en energie gecomponeerd heeft. We onderzoeken momenteel hoe we dit lied kunnen inzetten voor het digitale samen zingen! Zodra er nieuws is delen wij dit direct met jullie.

Het ‘thuis’ van KOZ is Brede school het Zand: OBS het Zand en Montessorischool Arcade, waarmee wij voor de periode 2019-2020 voor de derde keer samen werken. Ieder seizoen zoeken wij de samenwerking met een internationale musicus die ons werk met kennis over een andere muziekcultuur verrijkt en met ons de KOZ liedjes componeert. Vorig jaar was dit pianist en componist Aeham Ahmad.

De muzikale leider van KOZ, Hanne van de Vrie, heeft voor dit laatste seizoen van KOZ de samenwerking gezocht met musicus en componist Haytham Safia. Het afsluitende KOZ concert zal op 27 mei 2020 plaats vinden. We houden jullie natuurlijk op de hoogte!

KOZ LIEDEREN 2020

Hier kunt u de muziek, teksten en de bladmuziek van de liedjes downloaden.

Info over de opnames:

Op de opnames zingen:

Pınar Donmez
Jeffrey Noordijk
Hanne van de Vrie

Haytham Safia – ud en compositie De wereld om je heen
Marianne Noordink – dwarsfluit en Ney
Ege Coskun – gitaar
Peter Sambros – contrabas
Osama Meligi – percussie

Opname audio: Arjan van Asselt

Opname en montage video: Mathieu van den Berk

KOZ Docenten 2020

Pınar Donmez
Nina Faneker
Jeffrey Noordijk
Sil van den Hout

Hanne van de Vrie – artistiek leider

Over het ontstaan van het derde KOZ-lied:
De wereld om je heen

Hanne vertelt:

In de laatste les in het vorige schooljaar hebben de KOZ-docenten alle leerlingen gevraagd wat het onderwerp zou moeten zijn van het derde KOZ-lied: veel leerlingen noemden de natuur en de zorgen om het klimaat.

Vervolgens ben ik met een groep leerlingen uit groep 7 (nu groep 8) van beide scholen verder gaan brainstormen. De leerlingen hadden een duidelijke boodschap: eerst laten horen hoe mooi de natuur is, dan vertellen dat het niet goed gaat met de natuur en als laatste een oproep tot actie. Geïnspireerd door de ideeën van de leerlingen heb ik de tekst geschreven van De Wereld om je heen.

Tijdens het KOZ schoolpleinconcert van vorig jaar werd ik voorgesteld aan Haytham Safia, vader van een leerling van OBS het Zand en een bekende Ud-speler en componist. Haytham was geraakt door KOZ: zoveel mensen die samen zingen en musiceren! We raakten in gesprek over het derde KOZ-lied: hoe zouden we een lied kunnen maken dat veel mensen aanspreekt? Haytham kwam met het idee om melodieën die in verschillende muzikale tradities voorkomen te combineren tot één lied: zo bestaat het nieuwe KOZ-lied uit onder andere Arabische, Spaanse, Armeense en Turkse melodieën.

Naast dit nieuwe KOZ-lied gaan we nog twee liedjes over de natuur zingen: het Nederlandse lied Heijamano over de vier elementen Water, Vuur, Aarde en Lucht en Ly o Lay Ale Loya. Een kort liedje (een zogenaamde traditional) dat veel wordt gezongen door het Sami volk in Noord-Europa en door de American Indians in Noord-Amerika. Vrij vertaald betekent het: 

De sterren nemen je verdriet weg
De bloemen vullen je hart met schoonheid
De hoop zal je tranen drogen
en de stilte zal je sterk maken! 

Net als in het KOZ-lied betekent dit voor mij: als je kijkt naar de dieren en de bomen, als je luistert naar de natuur, dan weet je wat je moet doen om ervoor te zorgen.

Ik hoop jullie te zien en te horen in de klassen, bij de inlooprepetities voor ouders/verzorgers en op het schoolplein!

ARCHIEF

Voor  impressies van de voorgaande jaren van KOZ, kijkt u in ons archief:

Contact

Voor vragen over Kinderen Ouders Zingen kunt u een email sturen naar:

maaike@operamakers.nl

Volg ons op facebook

Privacy & Cookies

kinderenouderszingen.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Wel kunnen er youtube-marketing-cookies geplaatst worden op uw apparaat bij het afspelen van de filmpjes. kinderenouderszingen.nl neemt de privacy en veiligheid van onze website en de gebruikers serieus en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Heeft u vragen over uw gegevensverwerking en/of -bescherming, neem dan contact op met: zakelijk@operamakers.nl

KOZ wordt mede mogelijk gemaakt door: